Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlas ryb 2. díl

22. 11. 2011

Lín obecný
 
Vyskytuje se v pomalu tekoucích a stojatých vodách silněji zarostlých. Je cennou hospodářskou rybou chovanou v kaprových rybnících (export). Je i cennou sportovní
rybou. Byly vyšlechtěny zlaté a modré barevné odchylky. Uměle byli získáni kříženci s kaprem, tolstolobikem bílým, tolstolobcem pestrým. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,25-0,40 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipan podhorní
 
Hejnová ryba v horních úsecích střední části toků (pásmo lipanové). Velmi cenná sportovní ryba, lov
na mušku je vrcholem sportovního rybolovu. Má nádhernou tvarově a barevně zajímavou hřbetní ploutev u samců nazvanou praporec.Literatura u nás uvádí lipana z r. 1967, který měřil 63 cm. Bohužel není uvedena hmotnost, ani místo úlovku. Průměrná váha
lovených ryb 0,30 - 0,40 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Losos obecný
 
Unás je vymizelým druhem. V dospělosti žije
v moři. Ke tření táhne do horských úseků řek. Mladí jedinci, tzv. strdlice se vracejí do moře. Poláci a Němci vysazjí uměle odchovaný plůdek do vhodných řek, aby do nich táhli znovu dospělí lososi. I u nás podobná akce již exituje (od r. 1997). Celý mezinárodní pokus má název losos 2000. Významná hospodářská a sportovní
ryba. Průměrná váha
lovených ryb mezi 4-5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mník jednovousý
 
Žije skrytě ve všech pásmech vod, v rybnících i údolních nádržích. Hospodářský význam
je malý. Je řazen mezi druhy vyžadující pozornost. Největší, částečně zdokumentovaný úlovek byl zaznamenán na Aljašce. Měřil 180 cm a vážil 27,5 kg. Bohužel chybí údaje o místu
a letopočtu. Větší aktivitu
vykazje v noci, při zakalené vodě a v zimě. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,30-0,50 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mřenka mramorová
 
Žije v potocích a říčkách pstruhového pásma. Setkáváme se s ní i v průtočných rybnících. Je potravou pstruhů. Bez hospodářského významu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okounek pstruhový
 
U nás nepůvodní druh. Vysazen v roce 1889 do třeboňských rybníků. Byl u něho propracován umělý výtěr. Chová se na Hluboké a ve Vodňanech. Hospodářský význam
zatím malý. Ojediněle se s ním můžete
setkat v revýrech jižních čech. Snáší teplotu
28°C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okoun říční
 
Vyskytuje se v tekoucích vodách od lipanového až po cejnové pásmo. Žije
i ve stojatých vodách ,tůních rybnících a údolních nádržích. V některých vodách se přemnožuje. V kaprových rybnících je považován za plevelnou rybu. V tekoucích vodách je sportovními
rybáři velice ceněn. Na konci první hřbetní ploutve je černá skvrna. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,20-0,30 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostroretka stěhovavá
 
V parmovém pásmu se vytváří početná hejna. V povodí Labe se navyskytovala. Několikrát byla vysazena do Berounky, Sázavy, Vltavy a Orlice. Její kladný hospodářský význam
je dán tím, že zhodnocuje produkci řas, sinic a rozsivek. Sportoními rybáři
je oblíbená. Je řazena mezi ohrožené druhy ryb. Podbřišnice je zbarvena červeně. Kříží se s ploticí. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,3-0,4 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostrucha křivočará
 
V ČR se vyskytuje v dolním toku Moravy a Dyje. Nemá podstatný hospodářský význam. V Červeném seznamu je zařazena jako nevyhodnocený druh. Prsní ploutve velmi dlouhé. Oplodněné jikry jsou splavávány proudem a přitom se vyvýjejí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouklejka pruhovaná
 
Žije v proudných úsecích středních i horských částí toků. Zdržuje se v hejnech u hladiny. Hospodářsky nevýznamný druh. V červené knizeje zařazena mezi zranitelné druhy. Krajový lidový název je čorek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouklej obecná
 
Hojná ryba v dolních tocích řek . Vyskytuje se též v průtočných rybnících a údolních nádržích. Hospodářsky nevýznamný druh. Je významnou potravní složkou dravých ryb. Kříží se s bolenem, tlouštěm, perlínem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parma obecná
 
Hojně rozšířený druh především v parmovém pásmu. Zasahuje i do sousedních pásem, výjimečně se přizpůsobila i podmínkám v údolních nádržích. Je oblíbenou sportovní
rybou. Vnitřnosti, zejména jikry a mlíčí jsou jedovaté. Zvláště v době tření. Kříží se s parmou středomořskou a ploticí. Průměrná váha
lovených ryb mezi 1-2 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parma středomořská
 
Vzácněji rozšířený druh v povodí Dunaje a Visly. Jikry a mlíčí i játra jsou jedovaté zvláště v době tření. Kříží se s parmou obecnou. Slouží jako potrava vedle ostroretky pro hlavatku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perlín ostrobřichý
 
V cejnovém pásmu větších řek s porosty rostlin, v tůních, odstavených ramenech, v rybnících. Hejnový druh. Vytrvalá
nástražní rybka. Potrava dravců. Kříži se s ploticí, ouklejí, a cejnkem malým. Jeho lidové pojmenování je červenopeřice. Průměrná váha lovených ryb mezhi 0,15-0,20 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piskoř pruhovaný
 
Žije při dně zabahněných stojatých nebo mírně tekoucích vod, též v rybnících. Bývá kořistí sumce. Hospodářský význam
nemá. V Červené knize
je zařazen do kategorie ohrožených druhů. Při nedostatku kyslíku polyká vzduch
na hladině do střeva, tzv. střevní dýchání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plotice obecná
 
Je velmi přizpůsobivá. Najdeme ji téměř ve všech typech vod
s výjimkou pstruhového pásma. Vyskytuje se i v rybnících, údolních nádržích. Při nedostatku dravých ryb se přemnožuje. Je to naše nejběžnější ryba. Loví se sítěmi i sportovně. Je vhodnou nástražní rybkou. Je potravou dravců. Kříží se s cejnem velkým, cejnkem malým, ouklejí, jesenem, louštěm, ostroretkou a parmou obecnou. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,2-0,3 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podoustev říční
 
V ČR se vyskytuje v povodí Labe, Odry, Moravy. Osidluje dolní úseky řek ,cejnové, případně parmové pásmo i stojaté vody. Oblíbená sportovní
ryba. Její stavy klesají. Je řazena k ohroženým druhům ryb. Kříží se s cejnkem malým. Na udici
urputně bojuje. Žije v hejnech. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,25-0,35 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pstruh duhový
 
Nepůvodní druh. Dovezen 1888. Uplatnil se v chladnějších rybnících a údolních nádržích pstruhového typu. Je průmyslově
chován. Trvale se vyskytuje jen v některých tekoucích pstruhových vodách. Hospodářsky i sportovně
velmi cenný druh. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,30-0,40 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pstruh obecný(mořská forma)
 
Žije v moři, nedaleko od pobřeží. Na výtěr táhnou do horních toků řek. Mladí jedinci ve věku 2-3 let se vracejí do moře, kde za 2-4 roky dospívají. Průměrná váha
ryb mezi 2-4 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pstruh obecný(potočák)
 
Hospodářsky a sportovně
je nejvýznamnějším a nejcennějším druhem pstruhových vod. Vyhledává úkryty. Je velmi plachý. Barevně je velice proměnlivý podle prostředí, ve kterém žije. V lukách bývá laděm více do zelena, ve skalnatých vodách je velice tmavý i černý. Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,2-0,3 kg. Pokud je vysazen do údolní nádrže, postupně přechází na formu jezerní.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekavčík horský
 
Žije v hosrkých potocích a říčkách v povodí Dunaje. V ČR v Bečvě. Kriticky ohrožený druh. Jeho nozdry vybíhají do trubiček.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Síh peleď
 
Nepůvodní druh. Dovezen v 1970. Je chován jako maréna v chladnějších kaprových rybnících. Vysazen i do některých údolních nádrží. Kříženci s marénou jsou plodní. Cenná hospodářská ryba. Dnes již u nás nejsou čisté populace síha severního ani peledě. Z tohoto důvodu
se také samostatně neregistruje. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,3-0,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Síh severní
 
Nepůvodní druh. Poprvé dovezen 1882. Je chován v chladnějších kaprových rybnících. Byl úspěšně vysazen i do některých údolních nádrží. Hospodářsky cenný druh. Kříží se se síhem peledí. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,3-0,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siven americký
 
Nepůvodní druh. Dovezen 1883. Žije
v některých potocích a řekách pstruhového pásma. Přizpůsobil se podmínkám i v některých údolních nádrží. Chován též průmyslově. Hospodářsky i sportovně
cenný druh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slunečnice pestrá
 
Nepůvodní druh.
Žije v pomalu tekoucích čistých vodách, v tůních a odvodňovacích kanálech. Bez hosp. významu. Řídký výskyt. K nám zavlečena s plůdkem kapra v r. 1929. Samec hlídá jikry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slunka stříbřitá
 
Hojně rozšířený druh mírně tekoucích a stojatých vod. Bez hosp. významu. Potrava pro dravé ryby, nástraha při lovu dravců. Má neúplnou postranní čáru. Sameček ochraňuje jikry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štika obecná
 
Žije téměř ve všech typech vod, především v cejnovém pásmu a ve stojatých vodách
s úkryty a vodními porosty. Hospodářsky i sportovně
velmi cenný druh. Významný regulátor plevelných ryb. V pstruhových vodách nežádoucí. Je stanovištní rybou. Průměrná váha
lovených ryb 2-2,5 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Střevle potoční
 
Před nedávnem ještě hojný druh v pstuhových potocích a říčkách. Vlivem znečištění a úprav toků z mnoha míst
vymizela. Nemá hospodářský význam. Potrava pstruhů. Je řazena mezi zranitelné druhy. Postranní čáru má neúplnou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Střevlička východní
 
Nepůvodní druh. Byla k nám zavlečena s plůdkem býložravých ryb. Osídlila především stojaté vody. Při větší četnosti konkuruje v potravě hosp. cenným rybám.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumeček americký
 
Nepůvodní druh. Dovezen 1890. Žije ve stojatých vodách s bahnitým dnem i v některých řekách.Oblíbená potrava Sumce velkého. Bez většího významu. Místy loven sportovními
rybáři. Jikry ukrývá v jamce. Průměrná váha lovených ryb mezi 0,15-0,25 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumec velký
 
V tekoucích vodách
žije hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem. Vyskytuje se i ve stojatých vodách. Sportovně
i hosp. cenný druh. Významný regulátor plevelných ryb. U sumců se někdy vyskytuje albinismus chybějí pigmenty hlavně melanin. Průměrná váha
lovených ryb mezi 8-10 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tolstolebec pestrý
 
Nepůvodní druh. K nám dovezen porvé 1964. Hospodářsky významná ryba k hustým obsádkám kapra zejména v teplejších oblastech. U nás se rozmnožuje jen uměle. Uměle byl křížen s tolstolobikem bílým.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tolstolobik bílý
 
Nepůvodní druh. K nám dovezen poprvé 1965. Z rybníků pronikl i do tekoucích vod. Významná doplňková ryba k hustým obsádkám kapra. Živí se drobným zoo i fytoplanktonem a detritem. Průměrná váha
lovených ryb 2-3 kg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhoř říční
 
Žije v tekoucích i stojatých vodách. Jeho výskyt závisí na umělém vysazování monté. Hospodářsky i sporovně velmi cenný druh. Úspěšný je i jeho průmyslový
chov. Průměrná váha
lovených ryb mezi 0,4-0,7 kg. Po dosažení dospělosti táhne do Sargasového moře
na výtěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vranka obecná
 
Rozšířená po celém území v pstruhových vodách. Bez hosp. významu. Je indikátorem čistých vod a potravou pro pstruhy. Je zařazena jako zranitelný druh. Postranní čáta nebývá úplná. Samec chrání jikry.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak aktivátor návnady Dynamite používat?

(Nathalie.Slecht, 6. 7. 2018 10:42)

Vědecký prokázáno: ryby jsou schopny zachytit sebemenší stopy látky, rozpuštěné ve vodě ve vzdálenosti několika kilometrů. Ryby z dlouhých vzdáleností se shromažďují do hejn při hledání zdroje rozptýlených látek: jinými slovy hledají aktivátor. https://rybydynamit.com/ Žralok je schopen cítit kapku krve na vzdálenost několika kilometrů. Právě tuto schopnost, která je vlastní všem rybám, i když ne tak silně rozvinutou, použili při vytváření Dynamite. Feromony jsou účinné složky aktivátoru. Jeho hlavní rozdíl od mnoha jiných analogů je to, že jeho "vůně" velmi rychle se šíří na skutečně obrovském území a ryby prostě nemůžou ignorovat tento signál.

 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 31154
Měsíc: 289
Den: 1